ดาวน์โหลดแบนเนอร์

ดาวน์โหลดแบนเนอร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่