ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ได้ที่นี้ 

 

นักศึกษา จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย 1 ชั่วโมง