กิจกรรมออนไลน์

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์วันมาฆบูชา ประจำปี 2564

รายชื่อ นศ.เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาได้คะแนนมากกว่า 70 คะแนน

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา – สังกัดสถาบัน_สำนัก_กอง_ศูนย์

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา – สังกัดคณะ