กิจกรรม

โครงการชมรม​มทร.พระนครอาวุโส​ รักษ์ธรรม​ รัก​ษ์ไทย​ ปี​ที่​ ๕​ กิจ​กรร​มที่​ ๓​ กิจกรรม​ชม​สวน​​และการแสดงศิลป​วัฒนธรรม​ ณ​ สวนนงนุช

กอง​ศิลป​วัฒนธรรม​ ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​และ​ศิษย์เก่า​สัมพันธ์​ จัดโครงการชมรม​มทร.พระนครอาวุโส​ รักษ์ธรรม​ รัก​ษ์ไทย​ ปี​ที่​ ๕​ กิจ​กรร​มที่​ ๓​ กิจกรรม​ชม​สวน​​และการแสดงศิลป​วัฒนธรรม​ ณ​ สวนนงนุช​ ในวันที่​ ๑​ มีนาคม​ ๒๕​๖​๔