กิจกรรม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ โดยมี รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ภายหลังพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เป็นการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การทอดผ้าไตร จากนั้นเป็นการตักบาตรน้ำปานะ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร ประกอบด้วยนางสาวร้อยแก้ว เปลี่ยนบำรุง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หัวข้อ เรียงร้อยคำสอนพรแห่งพระราชา และนางสาวศศิธร จันทสิทธิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หัวข้อสืบสานพระราชปณิธานพระภูมิบาลแห่งแผ่นดิน

ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้