กิจกรรม

โครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ ๕ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมกราบพระขอพรส่งท้ายปีเก่า

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ ๕ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมกราบพระขอพรส่งท้ายปีเก่า วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมประกอบด้วย การกราบพระขอพรส่งท้ายปีเก่า ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กราบขอพรหลวงพ่อพระพุทธนาคในพระวิหาร กราบพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงกลมเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและได้รับการยกย่องให้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 หรือ Award of Excellence จากองค์การยูเนสโก้ ในด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
กราบสักการะพระจุลนาค ณ วัดอนงคาราม ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่สำคัญ คือ พระวิหาร ซึ่งประดับลายปูนปั้นที่หน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่าง เป็นลายปูนปั้นที่ยกย่องกันว่างดงามมากเช่นเดียวกันกับซุ้ม พระประธานในพระวิหาร เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะปิดทอง ได้รับถวายพระนามว่า พระจุลนาค คือวัดอนงคารามวรวิหาร ( วัดอนงค์ ) เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดนี้เมื่อเดิมได้ชื่อว่า วัดน้อยขำแถม ตามชื่อของผู้สร้างคือ ท่านผู้หญิงน้อย ภริยาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ( ทัด บุนนาค )
สถานที่ต่อไปคือ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นย่านประวัติศาสตร์ใกล้เคียงกับสถานที่ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ และอุทยานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้อนุรักษ์ เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน สวนแบ่งเป็นสวนส่วนหน้าและส่วนใน สำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยใช้พักผ่อนหย่อนใจ ฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมชุมนุมประกอบพิธีหรือ กิจกรรมรื่นเริงตามเทศกาล และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ รวมถึงเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ อบรมศิลปะ และงานฝีมือ โดยจัดให้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
ที่สุดท้ายที่เราไปเยี่ยมชมก็คือ ล้ง 1919 เดิมเป็นท่าเรือของพระยาพิศาลศุภผล (ชื่น) ต้นตระกูลพิศาลบุตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2393 โดยมีชื่อว่า “ฮวยจุ่งล้ง” แปลว่า ท่าเรือกลไฟ เป็นท่าเรือกลไฟและโกดังสินค้า สำหรับรองรับเรือสินค้าจากหัวเมืองประเทศต่าง ๆ เช่น มลายู สิงคโปร์ จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง ต่อมาขายให้แก่นายตันลิบบ๊วย แห่งตระกูลหวั่งหลี ในปี พ.ศ. 2462 จนกระทั่งภายหลังบริษัทหวั่งหลี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวเข้ามาเป็นผู้บริหารดูแลจนกระทั่งปัจจุบันและได้ปรับปรุงให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ย่านธนบุรี ทั้งนี้ผู้อาวุโสได้ไหว้พระขอพรเจ้าแม่หม่าโจ้ว ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว (คลองสาน) อายุมากกว่า 180 ปี สิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมใจของชาวจีนในแผ่นดินไทยชมศิลปวัฒนธรรม อาทิ อาคารไม้สถาปัตยกรรมจีนโบราณ ภาพจิตรกรรมฝาผนังจากปลายพู่กันจีน