กิจกรรมงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่​ 5​ มิถุนายน​ของทุกปี
องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อม​โลก
Time for​ Nature
ถึงเวลาคืนลมหายใจให้ธรรมชาติ