กิจกรรม

ราชมงคลพระนคร จัดโครงการราชมงคลพระนครน้อมบูชา ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ มหาสังฆราชา

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการราชมงคลพระนครน้อมบูชา ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ มหาสังฆราชา เนื่องในโอกาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

พิธีเริ่มในเวลา 13.00 น. โดยประธานในพิธี ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสร็จแล้วกล่าวถวายอาศิรวาทถวายพระพร และลงนามถวายพระพร

จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตภาวนา โดยพระปริยัติวชิรกวี (ไมตรี ปุญฺญามรินฺโท ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติสมาธิ และแสดงพระธรรมเทศนาก่อนผู้เข้าร่วมพิธีจะถ่ายรูปร่วมกัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม