กิจกรรม

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)
ในหัวข้องาน งานเฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ชิงเงินรางวัลรวม ๒๐,๐๐๐ บาท!!!!!!!!
หมดเขต ส่งใบสมัครก่อน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
รายละเอียดพร้อมใบสมัครตาม QR Code ในประกาศ
หรือสามารถดาวโหลดน์ได้ที่👉https://bit.ly/40dzF4e