กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรมร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gilf Policy)

กองศิลปวัฒนธรรมร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gilf Policy)