กิจกรรม

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย กองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในการนี้ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กิจกรรมประกอบด้วยพิธีสงฆ์ สวดพระพุทธมนต์ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายบังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕