ข่าวสาร

วันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

วันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ เป็นวันที่พระภิกษุพ้นข้อกำหนดทางวินัยที่จะอยู่จำพรรษา นับตั้งแต่วันเข้าพรรษาเป็นต้นมา และสามารถจารึกไปค้างแรมทีอื่นได้ ซึี่งจะมีประเพณีที่เกี่ยวข้อง คือ การตักบาตรเทโวโรหนะ คือ วันถัดจากวันออกพรรษา ๑ วัน ซึ่งพุทธศาสนิกชน มักจะตักบาตรในวันนี้ ด้วยนิยมว่าเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมารดาอยู่ ๓ เดือน และถัดจากออกพรรษา ๑ เดือนถือเป็นเทศการกฐิน ที่จะทำบุญถวายผ้ากฐินตามวัดต่างๆ