ข่าวสาร

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นอกจากจะเป็นพระราชพิธีโบราณเก่าแก่ ที่จะทำเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล แก่การเกษตรกรรมแล้ววันดังกล่าวยังถือเป็น ’วันเกษตรกร’ อีกด้วยทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางเกษตร ได้ระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปจะได้ระลึกถึงความสำคัญของข้าว และธัญญพืชที่มีคุณเอนกอนันต์ในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งกายใจ และเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็น แบบอย่างด้านเกษตรกรรมแก่ราษฎรชักนำให้มีใจมั่นในการประกอบอาชีพและเป็นเหตุของความตั้งมั่น ความเจริญไพบูรณ์ของประเทศมาโดยตลอด

 
 
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อ่านคำกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพระยาแรกนา โดยโหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่า
“…พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ดังนี้ เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้ หยิบได้ผ้า ๔ คืบ พยากรณ์ว่า ปีนี้น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะสมบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง ปีนี้ พระโคพอ พระโคเพียง กินหญ้า และน้ำพยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารอุดมสมบูรณ์ กินถั่ว พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะสมบูรณ์ดี, กินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง…”
 
 
    ในปี ๒๕๖๕ นี้ กรมการข้าว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด ๖ พันธุ์ จำนวน ๑,๗๒๘ กิโลกรัม นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และจัดส่งให้สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าวกรมการข้าว จัดเป็น “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” และบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป
ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕
– เป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควร เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง
– คุณภาพการสีดี คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม
– ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม
– จำนวน ๒๔๕ กิโลกรัม
ข้าวปทุมธานี ๑
– เป็นข้าวเจ้าผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕
– ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว
– ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง
– จำนวน ๓๙๙ กิโลกรัม
ข้าว กข๔๓
– เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง
– คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทาน ดี ข้าวสุกนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อน
– ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
– จำนวน ๑๒๕ กิโลกรัม
ข้าว กข๖
– เป็นข้าวเหนียว
– ให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง
– คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม คุณภาพการสีดี
– ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
– จำนวน ๗๐ กิโลกรัม
ข้าว กข๘๗
– เป็นพันธุ์ข้าวประเภทพื้นนุ่ม
– ลักษณะเด่นพิเศษ ข้าวสุกนุ่ม ค่อนข้างเหนียว
– คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี ท้องไข่น้อย
– คุณภาพการสีดีมาก เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง
– จำนวน ๓๐๐กิโลกรัม
ข้าว กข๘๕
– เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็ง เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปี และนาปรัง
– ทนต่อสภาพอากาศเย็น คุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่น้อย
– ให้ผลผลิตสูงถึง ๘๖๒ กิโลกรัมต่อไร่
– จำนวน ๕๘๙ กิโลกรัม