ข่าวสาร

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์ เป็นวันปีใหม่แบบเดิมของไทย ที่นับวันที่พระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ราษีเมษ เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ไทย โดยเรียกวันที่ ๑๓ เมษายนเป็น “วันมหาสงกรานต์” และถือเป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ด้วย