ประชุม

ประชุมบุคลากรครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กองศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุมบุคลากรครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยจัดการประชุมออนไลน์ โดยมี ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยการประชุมได้มีการพิจารณาเตรียมการดำเนินงานและจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) ซึ่งจะต้องจัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019