ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันรพีรำลึก ปี 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันรพีรำลึกที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ได้ที่นี้ 

นักศึกษา จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย 3 ชั่วโมง

แบบประเมินกิจกรรม