ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์

รายชื่อนักศึกษา

สรุปยอดนักศึกษา

รายชื่อผู้บริหาร

สรุปยอดผู้บริหาร

รายชื่ออาจารย์

สรุปยอดอาจารย์

รายชื่อบุคลากร

สรุปยอดบุคลากร

สรุปยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้รับเกียรติบัตร

แบบประเมิน

 
นักศึกษา จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย 3 ชั่วโมง

หากท่านไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรไม่มีชื่อ

ติดต่อได้ที่ @ line มาที่เบอร์ 084-3291099 นะคะ