กิจกรรม

มทร.พระนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล