ข่าว

ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ภายใต้วิถีใหม่

📣📣ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ โดยร่วมกิจกรรมออนไลน์ที่บ้านได้ง่ายๆ ภายใต้วิถีใหม่ ชมวิดีทัศน์จาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนให้เป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2564 จากกระทรวงวัฒนธรรม แล้วตอบคำถาม ให้ได้คะแนน 80% ขึ้นไป โดยนักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 ชั่วโมง สำหรับบุคลากรสามารถนำไปนับการเข้าร่วมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้

👩🏻‍💻สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3oQj84M
✅✅ เวียนเทียนออนไลน์ร่วมกันทั่วโลก เมื่อท่านร่วมตอบคำถามแล้วกดส่งเรียบร้อยแล้ว จะมีลิงค์เพื่อให้ท่านสามารถกดเข้าไป เวียนเทียนออนไลน์ร่วมกันทั่วโลกภายใต้วิถีใหม่ ซึ่งจัดโดย สำนักนายกรัฐมนตรี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ NextGen Solution, KAAB House (ค๊าปเฮาท์) และกลุ่มบริษัทเซิร์ช
👉🖥ดำเนินการจัดกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ โดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร