กิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหลังรับชมวีดิทัศน์และตอบคำถามได้มากกว่า 70 คะแนน

วีดิทัศน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเพลงมงคลแห่งพระราชา ในการนี้ นักศึกษา มทร.พระนครที่รับชมวีดิทัศน์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่นี่ (นักศึกษาต้องได้คะแนน 70 คะแนนขึ้นไป)