กิจกรรม

โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020