ประชุม

การประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัด โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กองศิลปวัฒนธรรมจัดการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการ สืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๑…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2020

ตัวเล่มประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 สำหรับนักศึกษา

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม