ประชุม

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลป​วัฒนธรรม​และสิ่งแวดล้อมดีเด่นและผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น​ประจำปี​ 2563​ ครั้งที่​ 1​

กองศิลปวัฒนธรรม​…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020