ข่าว

กองศิลปวัฒนธรรมมีกิจกรรม พลังคนรุ่นใหม่ ร่วมใจกันบวชป่า ปลูกต้นไม้ และสร้างฝายชลอน้ำ

151120-Phu_Hang_Nak-0033

กองศิลปวัฒนธรรมมีกิจกรรม พลังคนรุ่นใหม่ ร่วมใจกันบวชป่า ปลูกต้นไม้ และสร้างฝายชลอน้ำ
ใน”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” (National Annual Tree Care Day) วันที่ 21 ตุลาคม 2559
ณ อุทยานสวนหินพุหางนาค อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

20161011103133363_0001

ภาพบรรยากาศกิจกรรมที่กองศิลปวัฒนธรรมเคยพานักศึกษาไปร่วมกันบวชป่า และสร้างฝาย