มทร.พระนครเรียนรู้วิถีถิ่นไททรงดำ

Posted Posted in สื่อวัฒนธรรม

งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการมทร.พระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์วัฒนธรรมไททรงดำ บ้านหัวเขาจีน จ.ราชบุรี ในวันที่ 15-16 พ.ย. 57 โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.พระนคร เข้าร่วมโครงการจำนวนร่วม […]