คลังความรู้ ปี 2555

Posted Posted in คลังความรู้

1. คหกรรมศาสตร์ ร่วมใจอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี 2. ตามรอยพระราชดำริ..การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าไทย 3. มัดหมี่ 4. ศิลปะภาพพิมพ์ ภาพสะท้อนความรักความอบอุ่นของแม่

คลังความรู้ ปี 2554

Posted Posted in คลังความรู้

1. การใช้ไส้เดือนดินผลิตปุ๋ยกำจัดขยะตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด 3. การบัญชีสู่ครัวเรือนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง 4. ขยะหอมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 5. โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากหญ้าแฝก 6. ผดุงเรือนหมอพรสนองพระราชดำริ 7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัครศิลปินพระผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่

คลังความรู้ ปี 2553

Posted Posted in คลังความรู้

1. แม่…ผู้ให้ชีวิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ 2. เพลงลูกทุ่งไทย สายใยวัฒนธรรม ตอน…หกสิบปี “เพลงค่าน้ำนม”  3. “วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามเก่าแก่ปากคลองผดุงฯ”  4. ดุริยศิลป์ศรีสยาม ตอน ครูดนตรีไทย  5. ขนมมงคลในพิธีแต่งงานของไทยโบราณ  6. ซุ้มเรือนแก้วหลังพระประธานวัดราชาธิวาส  7. ปาฎิหารย์เสด็จเตี่ย […]

คลังความรู้ ปี 2552

Posted Posted in คลังความรู้

1. ศิลปวัฒนธรรมประเทศเวียดนาม 2. เพลงลูกทุ่งไทย สายใยวัฒนธรรม 3. กรานกฐินก่อนแล้วค่อยจรลาสิกขา 4. ของเก่า-ของใหม่เลือกใช้อย่างมีวิจารณญาณ 5. การปลูกป่าชายเลน