สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

Posted Posted in ข่าวสาร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๖

วันมหาเจษฎาบดินทร์

Posted Posted in ข่าวสาร

๓๑ มีนาคม วันมหาเจษฎาบดินทร์ เป็นระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ ๓ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมือง ทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่งในสมัยของพระองค์ ได้เก็บเงินบางส่วนใส่ “ถุงแดง” เอาไว้ ซึ่งต่อมาในสมัยของรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงนำมาใช้เป็นค่าปรับในกรณีพิพาท กับฝรั่งเศษเมื่อ ร.ศ.๑๑๒ ช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมือง และสงครามระหว่างประเทศไปได้

วันอนุรักษ์น้ำโลก

Posted Posted in ข่าวสาร

22 มีนาคม วันอนุรักษ์น้ำโลก ประวัติวันอนุรักษ์น้ำโลก โดยวันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวัน World Water Day หรือ วันอนุรักษ์น้ำโลก ซึ่งถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของมวลมนุษยชาติ เพราะมนุษย์เราต้องใช้ทรัพยากรนี้ในการดำรงชีวิต ทรัพยากรที่ว่านี้ก็คือ “น้ำ” นั่นเอง วันอนุรักษ์น้ำโลก มีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่เมืองริโอ […]

วันป่าไม้โลก

Posted Posted in ข่าวสาร

21 มีนาคม วันป่าไม้โลก World forestry day วันป่าไม้โลก มีต้นกำเนิดมาจากการประชุมสมัชชาทั่วไปของสันนิบาตยุโรปด้านการเกษตร (European Confederation of Agriculture) ครั้งที่ 23 ในปี 2541 และในปีเดียวกันนั้น องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงได้มีการกำหนดให้ทุกวันที่ […]

วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖

Posted Posted in ข่าวสาร

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ในปี ๒๕๖๖ จะตรงกับวันที่ ๖ มีนาคม วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๓ ซึ่งในวันนี้มีความสำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคือ หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือน ขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้ว […]

วันศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

Posted Posted in ข่าวสาร

๒๔ กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งราชวงศ์จักรี พระผู้ทรงเป็นองค์ปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่างๆ หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านกวีนิพนธ์ ด้านประติมากรรม และด้านดนตรี ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ […]

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี ๒๕๖๖

Posted Posted in ข่าวสาร

๒ กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก World Wetlands Day ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ เป็นวันที่นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามรับรองอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่ของนกน้ำ ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน จึงเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาแรมซาร์ จากนั้นได้กำหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก”

วันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๖

Posted Posted in ข่าวสาร

วันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๒ มกราคม ประวัติวันตรุษจีน หรือปีใหม่จีน วันตรุษจีน นั้นคล้ายคลึงกับวันปีใหม่ในประเทศทางตะวันตก ร่องรอยของประเพณี พิธีกรรมความเป็นมาของการฉลองตรุษจีนนั้น มีมานานกว่าศตวรรษ (100 ปี) จริงๆแล้วนานมาก จนไม่สามารถย้อนกลับไปดูว่าเริ่มต้นฉลองมาตั้งแต่เมื่อไร ตรุษจีนนั้นเป็นที่รู้จักและจำได้ทั่วไปว่าเป็น การฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ และการฉลองเป็นเวลานานถึง […]

วันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๖

Posted Posted in ข่าวสาร

๑๘ มกราคม วันยุทธหัตถี ความเป็นมาวันวันยุทธหัตถี เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2135 ในครั้งนั้นพระเจ้านันทบุเรงได้ให้พระมหาอุปราชายกทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทราบข่าว จึงยกทัพหลวงไปตั้งรับที่หนองสาหร่าย ซึ่งระหว่างที่การรบกาลังดาเนินอยู่นั้น ช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเอกาทศรถก็ได้ไล่ล่าศัตรูไปจนออกนอกเขตแดน จนทาให้ทั้งสองพระองค์ตกไปอยู่ในวงล้อมของศัตรูโดยไม่รู้ตัว แต่ถึงแม้จะอยู่ในสภาวะเสียเปรียบ พระองค์ก็มีพระสติ ไม่หวั่นไหว และทรงแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ว่าทางที่จะรอดได้มีเพียงทางเดียวเท่านั้น คือเชิญพระมหาอุปราชาเสด็จมาทายุทธหัตถี […]

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

Posted Posted in ข่าวสาร

๑๗ มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จึงได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี ลงมติอนุมัติการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ โดยให้วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2533 เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช […]