โครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปี 2560

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมธรรมะสัญจร สะสมเสบียงบุญรับปีใหม่ ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมชมวังปารุสกวัน และวังพญาไท” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทัวร์สุขภาพแผนไทย ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสะสมบุญ นมัสการหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ณ วัดท่าซุง และสักการะพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ณ เขาสะแกกรัง จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560