กิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย จัดงานสงกรานต์รื่นเริง บันเทิงพระนคร

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมราชมงคลสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2566 ดำเนินโครงการโดยงานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

กิจกรรมเริ่มในเวลา  8.05 น. ด้วยพิธีสงฆ์ โดยพระวงฆ์ 9 รูปจากวัดนรนาถสุนทริการาม เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารร่วมถวายจัตตุปัจจัยไทยธรรม ก่อนพระสงฆ์สดับปกรณ์ผ้าคู่และสวดมาติกาบังสุกุล จากนั้นจึงเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเวลา 9.30 น. เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส จัดการประชุมโดยกองบริหารงารบุคคล

ในเวลา 11.05 น. ดร.ณัฐวรพล เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระรูปหล่อ และรดน้ำดำหัวมหาสงกรานต์ ขอพรจากอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์อาวุโส

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาธิตการทำกระทงทอง และน้ำสมุนไพรพิลังกาสา

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อัลบั้มที่ 1/3

อัลบั้มที่ 2/3

อัลบั้มที่ 3/3