ข่าวสาร

ร่วมโหวตผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ประจำปี ๒๕๖๕

📣ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.พระนคร
ร่วมโหวตผู้ให้บริการดีเด่น
“Star of Service Mind” ประจำปี ๒๕๖๕
นางสาวสุรีวัลย์ ใจงาม
(วัลย์ กองศิลป์)
ตัวแทนกองศิลปวัฒนธรรม
ประเภทหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

“เพิ่มคุณค่างานบริการ ด้วยรอยยิ้มที่ประทับใจ จาก♥️สุรีวัลย์”

🙏🏻ขอบคุณทุกคะแนนโหวตจากทุกท่าน
ร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2565
สามารถโหวตได้ที่ https://bit.ly/3B1a2sq หรือสแกน QR Code