ข่าวสาร

วันพระราชทานนามราชมงคล ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑

๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ วันพระราชทานนามราชมงคล

       เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ นับเป็นความปลื้มปีติแก่ราชมงคลทุกฝ่าย เมื่อสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง มีหนังสือที่ รล ๐๐๐๓/๑๖๙๔๒ แจ้งให้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” นับแต่นั้นมาสถาบันฯ  จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิต “บัณทิตนักปฏิบัติ” รับใช้สังคม เป็นที่ยอมรับถึงศักยภาพของบัณทิตตลอด และวันที่ ๑๕ กันยายนขอทุกๆปี ได้กำหนดให้เป็น “วันราชมงคล” ที่ชาวรางมงคลทุกค จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานนามสถาบัน ฯ จนเป็นที่รู้จักทุกวันนี้

      เหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ได้พระราชทาน พระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็น เครื่องหมายราชการของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นตรารูปวงกลมมีดอกบัว ๘ กลีบล้อมรอบ หมายถึงทางแห่งความสำเร็จ มรรค ๘ และความสดชื่น เบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายในดอกบัวเป็นตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์ บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข ๙ บรรจุอยู่ หมายถึง รัชกาลที่ ๙ ด้านล่างของตรารูปวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับมีชื่อสถาบันบรรจุอยู่ภายในว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์ประจำยามทั้งสองข้าง (ไม่จำกัดสีและขนาด)