กิจกรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย กองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในการนี้ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ โดย พระครูนิบุณจริยาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโสมนัสราชวรวิหาร กิจกรรมเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พิธีกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย เพื่อถวายราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นรับชมเทปบันทึกการประกวดสุนทรพจน์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานพัสตราภรณ์ผ้าไทย” และรับชมการกล่าวสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “ศิลป์แผ่นดิน นำท้องถิ่น เข้มแข็ง สู่สากล” นางสาวอ๋อมคำ มลคำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑