กิจกรรม

วันรพีรำลึก ปี 2565

ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สมาคมศิษย์เก่า และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องสักการะ ในงานวันรพีรำลึกเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ศูนย์เทเวศร์)