ประชุม

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารรพีพัฒนศักดิ์
โดยมี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ในที่ประชุม มีการหารือเรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ครบรอบ ๑๕๐ ปี เนื่องในวันประสูติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ให้เป็นปัจจุบัน
 
ภาพกิจกรรม