ประชุม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์

กองศิลปวัฒนธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ิมีการพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดพิธีและมอบหมายหน้าที่