กิจกรรม

การคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564

ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2564

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสมัครคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2564 โดยสามารถดูหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

หลักเกณฑ์และใบสมัครคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2564

ใบสมัครคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแลดล้อมดีเด่น (ไฟล์ .docx)

หลักเกณฑ์และใบสมัครผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2564

ใบสมัครผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2564 (ไฟล์ .docx)