กิจกรรม

พิธีถวายอาศิรวาท และพิธีลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดพิธีถวายอาศิรวาท และพิธีลงนามถวายพระพร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานประกอบพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวนั้นเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น ๕ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์เทเวศร์
ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป สามารถร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่ https://rmutp.ac.th/salute/queen/#!/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ดำเนินการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)