กิจกรรม

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 เพื่อถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ