ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ภายใต้ชื่องาน “วาเลนไทน์ หัวใจไทย”

ในวันพฤหัสที่ 7  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

ห้องประชุมกรมหลวง ห้องเรียน A ๖๐๙ ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และหอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

*********************

มีวิชาที่จัดอบรมทั้งหมด ๖วิชา ซึ่งท่านสามารถเลือกเรียนได้ ท่านละ ๑ วิชาคะ โดยแต่ละวิชา จะรับเพียง ๓๐ ท่านเท่านั้นคะ

¨ วุ้นแห่งความรัก  ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์

¨ กล่องดอกไม้สื่อความรัก  ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

¨ น้ำพันซ์สมุนไพรสื่อรัก  ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์

¨ เสื้อสื่อรัก ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

¨ ถุงผ้าสื่อรัก  ณ ห้องเรียน A๖๐๙ ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

¨ กล่องของขวัญสื่อรัก    ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม