กิจกรรม

สำรวจพื้นที่สำหรับจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

_MG_7465

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม นำบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมและนักศึกษาผู้นำชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำรวจพื้นที่สำหรับจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ อุทยานสวนหินพุหางนาค อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลา 59 ซึ่งในโครงการ นักศึกษาทั้ง 9 คณะ จะได้ทำกิจกรรมบวชป่า และสร้างฝายชลอน้ำเพื่อสร้างเกราะป้องกันธรรมชาติ ชาวบ้านเชื่อว่า ผืนป่าที่ผ่านพิธีบวช เป็นเสมือนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเข้าไปทำลายได้ ทำให้ต้นไม้มีโอกาสคืนความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินได้เต็มที่ และสายน้ำลำธารที่เกิดจากป่าต้นน้ำดังกล่าว ก็จะฟื้นคืนชีวิตอีกครั้ง