ประชุมโครงการจัดประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน


ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการจัดประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
โดยมี นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
ในการนี้มีการบรรยายพิเศษ “การยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” โดยนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. เป็นผู้บรรยายพิเศษ