กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินนโยบายเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ “เอกลักษณ์ไทย เอกลักษณ์ชาติ”

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ นำโดยผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และผศ.รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล ช่วยราชการกองศิลปวัฒนธรรม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินนโยบายการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ “เอกลักษณ์ไทย เอกลักษณ์ชาติ” ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยมีนายวิษณุ […]

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอพ.สธ. – มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559

Posted Posted in กิจกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 […]

กองศิลปวัฒนธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีกิจกรรมจับฉลากชิงของรางวัลสำหรับบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ กองศิลปวัฒนธรรม ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี และร้านอาหาร คาราโอเกะ ซิตี้

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in กิจกรรม

ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ […]

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมในการจัดการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการ […]

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เจทญา […]

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๘ พรรษา มหาราชา

Posted Posted in กิจกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๘ พรรษา มหาราชา  ณ หอประชุม D-Hall ม.ราชมงคลพระนคร  เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  พิธีการประกอบด้วยกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ […]

พิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ / นวัคคหายุสมธัมม์

Posted Posted in กิจกรรม

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยในกิจกรรมมีพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ / นวัคคหายุสมธัมม์ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ […]

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนจิตรลดา

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้แทน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร นายวัชรพงษ์  สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายพระพร […]