การสอบปฏิบัติภาคสนามเดินธุดงค์

Posted Posted in ข่าว

การสอบปฏิบัติภาคสนามเดินธุดงค์ ของนักศึกษาวิชาสมาธิ รุ่น 1 ภาคที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2560 ณ วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หลักสูตร “ญาณสาสมาธิ ความหยั่งรู้จากสมาธิ”

Posted Posted in ข่าว

หลักสูตร “ญาณสาสมาธิ ความหยั่งรู้จากสมาธิ” สถาบันพลังจิตตานุภาพ โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรญาณสาสมาธิ ความหยั่งรู้จากสมาธิ หลักสูตร 21 วัน สอนโดย พระธรรมมงคลญาณ ตลอดหลักสูตร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 […]

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการ
มทร.สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ ๒ วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตไทย

Posted Posted in ข่าว

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการมทร.สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งโดย ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ อาจารย์ยักษ์  บ้านบนต้นไม้ […]

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการ
มทร.สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

Posted Posted in ข่าว

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการมทร.สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านอ่างเตย จ.ฉะเชิงเทรา  

ขอเชิญร่วมงาน รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญร่วมงาน รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร.อย่างยั่งยืน

Posted Posted in ข่าว

ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยในวันที่ 27 ตุลาคม 59โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ […]

กองศิลปวัฒนธรรมมีกิจกรรม พลังคนรุ่นใหม่ ร่วมใจกันบวชป่า ปลูกต้นไม้ และสร้างฝายชลอน้ำ

Posted Posted in ข่าว

กองศิลปวัฒนธรรมมีกิจกรรม พลังคนรุ่นใหม่ ร่วมใจกันบวชป่า ปลูกต้นไม้ และสร้างฝายชลอน้ำ ใน”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” (National Annual Tree Care Day) วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ อุทยานสวนหินพุหางนาค อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาพบรรยากาศกิจกรรมที่กองศิลปวัฒนธรรมเคยพานักศึกษาไปร่วมกันบวชป่า […]

ขอเชิญร่วมศึกษาแหล่งพระพุทธศาสนาและนมัสการพระอาจารย์พระธรรมมงคลญาณ วิริยังค์สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคล

Posted Posted in ข่าว

ในอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ขอเชิญนักศึกษาวิทันตสาสมาธิรุ่น 1 มทร.พระนคร พร้อมกันที่หน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 12.00 น. เพื่อเดินทางไปศึกษาแหล่งพระพุทธศาสนา ชมสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม อันงดงาม ณ วัดธรรมมงคล จากนั้น […]