กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรมสวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการะคุณต่อกองศิลปวัฒนธรรม

กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2563 ท่านอธิการบดี

กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2563 ท่านอธิการบดี

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม นำทีมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์การจัดการความรู้ เข้ากราบสักการะท่านเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

 

กราบสักการะท่านเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม

บ้านปักชุดโขน แม่อ้อย ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปักชุดโขน

ชุมชนสามพระยา แม่แอ๊ว  ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวต้มน้ำวุ้น

บ้านดุริยประณีต แม่น้อย ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีในชุมชนบางลำพู

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์