29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

Posted Posted in กิจกรรม

  วันภาษาไทยแห่งชาติ หรือ วันภาษาไทย ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปราย เรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอักษรศาสตร์ […]

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

Posted Posted in กิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร… โพสต์โดย RmutpFB เมื่อ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2020

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

Posted Posted in กิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2020

วันเข้าพรรษา

Posted Posted in กิจกรรม

6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ชมวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษาได้ที่นี่  วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่า จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝน เป็นระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือเรียกว่า จำพรรษา ซึ่ง พรรษา […]

วันอาสาฬหบูชา

Posted Posted in กิจกรรม

5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 ชมวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาได้ที่นี่  วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ อาสาฬหเป็นชื่อเดือน 8 อาสาฬหบูชาย่อมาจากคำว่าอาสาฬหบูรณ มีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน […]

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

Posted Posted in กิจกรรม

พระสุนทรโวหาร (ภู่) หรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า “สุนทรภู่” นั้น เกิดในรัชกาลที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 อาศัยอยู่ที่พระราชวังหลังกับมารดาและได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังตั้งแต่ยังเด็ก เป็นผู้มีฝีมือในการประพันธ์ เมื่ออายุ 21 ปีได้ออกไปหาบิดาที่เมืองแกลง และได้แต่งนิราศเมืองแกลงซึ่งนับว่าเป็นนิราศเรื่องแรกของสุนทรภู่ หลังจากนั้นได้เข้ารับราชการในรัชกาลที่ 2 […]

9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล

Posted Posted in กิจกรรม

  วันอานันทมหิดล ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยปวงชนชาวไทยได้ถือเอาวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันอานันทมหิดล” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. […]

วันสิ่งแวดล้อมโลก

Posted Posted in กิจกรรม, งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่​ 5​ มิถุนายน​ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อม​โลก Time for​ Nature ถึงเวลาคืนลมหายใจให้ธรรมชาติ