พบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ

Posted Posted in กิจกรรม

มทร.พระนคร ร่วมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑลผศ.ลักขณา จาตกานนท์… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2019

การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

Posted Posted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019

โครงการการจัดการความรู้:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”วาเลนไทน์หัวใจไทย”

Posted Posted in การจัดการความรู้ KM, กิจกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการความรู้… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019

วิทันตสาสมาธิ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562

Posted Posted in กิจกรรม

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ […]

วิทันตสาสมาธิ 29-30 มกราคม 2562

Posted Posted in กิจกรรม

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019

กองศิลปวัฒนธรรม ตรวจ 5 ส ภายใน

Posted Posted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 กองศิลปวัฒนธรรม มีการตรวจ 5 ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย) ครั้งที่ 1/2560… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 12 […]

มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดสุวรรณคีรี

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019

ไหว้พระเมืองสระบุรี รับปีใหม่เที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 3… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2019 วัดที่ 2 วัดพะเยาว์ […]