วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 15 ปี

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจัดเตรียมเครื่องสักการะ พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลพระภูฒิชัยมงคล และรับลงทะเบียนผู้ได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งพิธีเริ่ม 7 โมงเช้า โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธี ซึ่งวันที่ 15 มกราคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปีนี้ครบรอบ 15 ปี

ทำบุญตักบาตรงานวันครู

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี นำ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรงานวันครู ครั้งที่ 64 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

กองศิลปวัฒนธรรมสวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการะคุณต่อกองศิลปวัฒนธรรม

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2563 ท่านอธิการบดี กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2563 ท่านอธิการบดี […]

ประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562

Posted Posted in กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม ในโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันภายใต้หัวข้อ […]