โครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ ๕ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมกราบพระขอพรส่งท้ายปีเก่า

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ ๕ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมกราบพระขอพรส่งท้ายปีเก่า วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมประกอบด้วย การกราบพระขอพรส่งท้ายปีเก่า ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร […]

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

Posted Posted in กิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ โดยมี รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน […]

ผลการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

Posted Posted in กิจกรรม, ผลการประกวด

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

ดาวโหลดแบนเนอร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted Posted in กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รายชื่อผู้ร่วมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓        […]

การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงาน การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งมีดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการตัดสินในครั้งนี้ ในการนี้ได้มีคณะอนุกรรมการคัดเลือกจาก 9 คณะ จำนวน 11 ท่าน โดยการประกวดครั้งนี้ตอบรับนโยบาย Digital University […]

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม

Posted Posted in กิจกรรม

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 เพื่อถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

การคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563

Posted Posted in กิจกรรม

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสมัครคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563 โดยสามารถดูหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากลิงค์ด้านล่างนี้   หลักเกณฑ์และใบสมัครคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2563 ใบสมัครคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแลดล้อมดีเด่น (ไฟล์ .docx) หลักเกณฑ์และใบสมัครผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563 ใบสมัครผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563 […]

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหลังรับชมวีดิทัศน์และตอบคำถามได้มากกว่า 70 คะแนน

Posted Posted in กิจกรรม

วีดิทัศน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเพลงมงคลแห่งพระราชา ในการนี้ นักศึกษา มทร.พระนครที่รับชมวีดิทัศน์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่นี่ (นักศึกษาต้องได้คะแนน 70 คะแนนขึ้นไป)

โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

Posted Posted in กิจกรรม

ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020

ดาวโหลดแบนเนอร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted Posted in กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รายชื่อผู้ร่วมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม