น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Posted Posted in กิจกรรม

ราชมงคลพระนคร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2018

วิทันตสาสมาธิ 8-10 ตุลาคม 2561

Posted Posted in กิจกรรม

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 17 ตุลาคม […]

กองศิลปวัฒนธรรม ตรวจ 5 ส ระดับอธิการบดี

Posted Posted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 กองศิลปวัฒนธรรม มีการตรวจ 5 ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย) ในระดับสำนักอธิการบดี ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบเรื่องความเป็นระเบียบของโต๊ะทำงาน ตู้จัดเก็บเอกสารและตู้เก็บอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ การเก็บสายไฟใต้โต๊ะ Index บอกรายละเอียดหน้าตู้จัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมในการจัด […]

วิทันตสาสมาธิ 24-25 กันยายน 2561

Posted Posted in กิจกรรม

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2018

วิทันตสาสมาธิ 17-19 กันยายน 2561

Posted Posted in กิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ โดยมี อ.อภิชญา ประสพรัตนชัย… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร […]

วิทันตสาสมาธิ 3-5 กันยายน 2561

Posted Posted in กิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง หนทางให้สมาธิเสื่อม โดยมี อ.ศิริพร โกมลภิศ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 […]

วิทันตสาสมาธิ 27-29 สิงหาคม 2561

Posted Posted in กิจกรรม

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 25 กันยายน […]

วิทันตสาสมาธิ 20-22 สิงหาคม 2561

Posted Posted in กิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง คุณสมบัติของสมาธิ โดยมี อ.สมพร สะราคำ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร […]