สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กตาบอด

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโสร่วมโครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ ๓ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการกุศล คนตาดี เพื่อคนตาบอด […]

ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8

Posted Posted in กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร […]

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Posted Posted in กิจกรรม

มทร.พระนคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระคร เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา […]

ชมวัง เรียนรู้ความเป็นไทย

Posted Posted in กิจกรรม

ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ ๓ จัดกิจกรรมที่ ๓ ชมวัง ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด และศึกษาความเป็นไทย ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ […]

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมแคแสด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ […]

มทร.พระนคร จัดกิจกรรมราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Posted Posted in กิจกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในกิจกรรมราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมเริ่มในเวลา ๐๗.๐๐ น. ประกอบด้วยการถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ๑๐ รูป จากนั้นพระสงฆ์ทั้ง […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

Posted Posted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปี 2562 พัฒนาคลองเปรมประชากร กับสำนักงานเขตดุสิต ในกิจกรรมราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์ […]

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

Posted Posted in กิจกรรม

น้องๆ กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันรดน้ำ ขอพรจากท่านรองอธิการบดี ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ และ จากผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง เนื่องในวันปีใหม่ไทย ชมภาพได้ที่นี่  

ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2562

Posted Posted in กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย กองศิลปวัฒนธรรม จัดงาน “ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” ประจำปี 2562 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์ การเจริญพระพุทธมนต์ การสวดบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และพิธีสรงน้ำพระ […]