ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

Posted Posted in กิจกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาให้คงอยู่และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป

วันแม่แห่งชาติ ปี 2561

Posted Posted in กิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018

วันรพีรำลึก ปี 2561

Posted Posted in กิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน “วันรพีรำลึก” เทิดพระเกียรติกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฏหมายไทย" เมื่อวันที่ 7… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

Posted Posted in กิจกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.ศรีจันทร์… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018

วิทันตสาสมาธิ 16-18 กรกฎาคม 2561

Posted Posted in กิจกรรม

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม […]

วิทันตสาสมาธิ 9-11 กรกฎาคม 2561

Posted Posted in กิจกรรม

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม […]

วิทันตสาสมาธิ 2-4 กรกฎาคม 2561

Posted Posted in กิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง เกี่ยวกับอุบาย โดยมี ผศ.รุ่งทิพย์ … โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร […]

วิทันตสาสมาธิ 25-27 มิถุนายน 2561

Posted Posted in กิจกรรม

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน […]

ประมวลภาพกิจกรรมสรุปผลการเรียนรู้และพิธีปิด

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ประมวลภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้ คนรักษ์ดิน-คนมีน้ำยา-คนรักษ์สุขภาพ โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน […]

ประมวลภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้ คนรักษ์ดิน-คนมีน้ำยา-คนรักษ์สุขภาพ

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ประมวลภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้ คนรักษ์ดิน-คนมีน้ำยา-คนรักษ์สุขภาพ โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน […]