ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้านวดกดจุดเพื่อสุขภาพ

ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้านวดกดจุดเพื่อสุขภาพ เรียนรู้การดูแลร่างกายแบบองค์รวมด้วยวิถีธรรมชาติรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 22 เมษายน 2018

ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

เหล่าออเจ้า…ชื่นมื่นรื่นรมณ์ใจ รับสงกรานต์ปีใหม่ไทย @ ราชมงคลพระนคร ในกิจกรรม… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 18 เมษายน 2018

ประชุมหารือประเด็นงานวิจัย เครื่อข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุมหารือประเด็นงานวิจัยหัวข้อ สำรวจศักยภาพทรัพยากรท้องถิ่น พื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ  พร้อมสรุปผลการประชุม ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2561 ณ พื้นที่ในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ บ่อคลึง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี พระเทพคุณาภรณ์ 61

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ วันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ………………………………………………… :: พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ บำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เทวราชธรรมศาลา Continue Reading →

ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

ปลื้ม!! ผู้บริหารราชมงคลพระนคร รับรางวัลอินทรจักรแห่งปี 2561

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี รับรางวัลอินทรจักร สาขาบุคคลสำคัญที่น่ายกย่องแห่งปี พ.ศ.2561 ส่วนผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี พ.ศ.2561 จากสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน องค์กรวัยรุ่นอาเซียนเพื่อความร่วมมือและการหารือในภูมิภาค โดยมีบุคคลสำคัญ ดารา ศิลปิน นักธุรกิจ ผู้มีจิตอาสาและเยาวชนรับรางวัลดังกล่าวประมาณ 150 คน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ทั้งนี้พิธีมอบรางวัล “อินทรจักร” นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อสู้ผ่าฟันอุปสรรค Continue Reading →

ชาวราชมงคลร่วมกันปลูกต้นอินทนิล “ต้นไม้แห่งคุณธรรม”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการปลูกต้นอินทนิล หรือต้นไม้แห่งคุณธรรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561  ในการนี้ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดโดยชุมชนคนรักมทร.พระนคร ซึ่งเป็นการแสดงพลังวัฒนธรรมสุจริตของคนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตจึงนำข้อความที่ร่วมกันเขียนมอบให้ผู้บริหาร รวมถึงเผยแพร่ผ่านทาง http://ita.rmutp.ac.th และ facebook : ชุมชนคนรัก มทร.พระนครต่อไป ณ ศูนย์เทเวศร์

คัดเลือก เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

กองศิลปวัฒนธรรม จับมือ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เฟ้นหาตัวแทนนักศึกษา เป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผลการคัดเลือก…เด็กสถาปัตย์-ศิลปศาสตร์ เข้าวิน… รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานกรรมการคัดเลือกนักศึกษาผู้มีความสามารถการใช้ภาษาไทยดีเด่น โดยพิจารณาจากความสามารถด้านการพูด การอ่าน(ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง) และการเขียน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม บัวม่วง 1 ชั้น Continue Reading →

นักศึกษา 9 คณะเดินทางเข้าป่า
เพื่อเรียนรู้พันธุ์พืช

นักศึกษา ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม มทร.พระนคร นำนักศึกษา 9 คณะเข้าป่า เพื่อเรียนรู้พันธุ์พืช… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 18 มีนาคม 2018