มทร.พระนคร จัดกิจกรรมราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Posted Posted in กิจกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในกิจกรรมราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมเริ่มในเวลา ๐๗.๐๐ น. ประกอบด้วยการถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ๑๐ รูป จากนั้นพระสงฆ์ทั้ง […]

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

Posted Posted in กิจกรรม

น้องๆ กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันรดน้ำ ขอพรจากท่านรองอธิการบดี ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ และ จากผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง เนื่องในวันปีใหม่ไทย ชมภาพได้ที่นี่  

พบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ

Posted Posted in กิจกรรม

มทร.พระนคร ร่วมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑลผศ.ลักขณา จาตกานนท์… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2019

การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

Posted Posted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019

โครงการการจัดการความรู้:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”วาเลนไทน์หัวใจไทย”

Posted Posted in การจัดการความรู้ KM, กิจกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการความรู้… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019

วิทันตสาสมาธิ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562

Posted Posted in กิจกรรม

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ […]