คลังความรู้ ปี 2555

Posted Posted in คลังความรู้

1. คหกรรมศาสตร์ ร่วมใจอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี 2. ตามรอยพระราชดำริ..การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าไทย 3. มัดหมี่ 4. ศิลปะภาพพิมพ์ ภาพสะท้อนความรักความอบอุ่นของแม่