โครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปี 2564

โครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ ๕

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมกราบพระขอพรส่งท้ายปีเก่า

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมไหว้พระขอพรรับปีใหม่ (แจ้งยกเลิก )

กิจ​กรร​มที่​ ๓​ กิจกรรม​ชม​สวน​​และการแสดงศิลป​วัฒนธรรม​ ณ​ สวนนงนุช

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมกราบถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ (ยกเลิกด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 2019)

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมปันน้ำใจ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนพิการซ้ำซ้อน บ้านนนทภูมิ วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ยกเลิกด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 2019)

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมคณะสาสมาธิ(ยกเลิกด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 2019)