กิจกรรม

ร่วมงาน คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ ประจำปี 2563

กองศิลปวัฒนธรรม นำโดยผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม ร่วมงาน คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กันยายน 2563

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2020