กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรมเข้ารับการตรวจประเมินประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562

กองศิลปวัฒนธรรมเข้ารับการตรวจประเมินประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยมี ผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020