กิจกรรม

วันรพีรำลึก ครบรอบ 100 ปี พระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

โพสต์โดย Ietd Rmutp เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020

รายชื่อผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรับชมวิดีทัศน์ครบรอบ 100 ปี วันรพีรำลึก 

รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรับชมวิดีทัศน์ครบรอบ 100 ปี วันรพีรำลึกและร่วมตอบคำถาม เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัยด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม